TOPOCANYONS
Rio BALSAIRE o BARSAIRE o CHIAPPA.
LIGURIA.
ITALIAInformation about this canyon

NOTA: Información disponible para usuarios autorizados de Topocanyons.

 


Datos disponibles en Topocanyons sobre este descenso: